Musiał Krzysztof J., Zasada prawdy obiektywnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zasada prawdy obiektywnej

Zasada prawdy obiektywnej

Zasada prawdy obiektywnej

Procedura ma na celu przybliżenie celu istnienia zasady prawdy obiektywnej w systemie prawa podatkowego oraz praktyki stosowania tej zasady przez organy podatkowe.

Zasada prawdy obiektywnej organ podatkowy organ podatkowy zgodność z procedurą brak zgodności z procedurą przestrzeganie zasady naruszenie zasady niezbędność działań ciężar dowodzenia swobodna ocena dowodów przestrzeganie zasady (!) przesłanki  zasady prawdy  obiektywnej cel podejmowanych działań dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego załatwienie sprawy zasada prawdy obiektywnej w praktyce

Krok: (!) przesłanki zasady prawdy obiektywnej

Zasada prawdy obiektywnej jest jedną z głównych zasad ogólnych postępowania podatkowego (zob. procedura Ogólne zasady postępowania podatkowego). Zgodnie z nią, organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są do pojęcia w toku postępowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.

Uwaga! Ryzyko: Należy mieć na uwadze, że nie wystarczy powołać się na zasadę ogólną, lecz należy powiązać jej naruszenie z odpowiednimi przepisami stanowiącymi wykonanie danej zasady ogólnej (zob. wyrok NSA z dnia 1 marca 2013 r., II FSK 2941/12).

Krok: cel podejmowanych działań

Podejmowane przez organ działania w toku postępowania mają na celu:

1) dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego,

2) załatwienie sprawy.