Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zarządzenie wymiany pism procesowych

Zarządzenie wymiany pism procesowych

Zarządzenie wymiany pism procesowych

Krok: doręczenie pozwanemu odpisu pozwu

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu

Krok: jeżeli pozwany złożył odpowiedź na pozew

Pozwany powinien złożyć odpowiedź na pozew. Jeżeli zaniecha tej czynności, może ponieść ujemne konsekwencje procesowe.

W odpowiedzi na pozew pozwany powinien odnieść się do twierdzeń zawartych przez powoda w pozwie, aby skutecznie podjąć obronę przed zgłoszonymi roszczeniami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?