Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu

Krok: złożenie pozwu

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu,

Krok: jeżeli pozew spełnia wymagania

Zob. także przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Badanie właściwego trybu postępowania,

Badanie podstaw skierowania sprawy do postępowania odrębnego,

Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu,

Badanie właściwości rzeczowej sądu,

Badanie dopuszczalności drogi sądowej na zarzut strony,

Badanie dopuszczalności drogi sądowej z urzędu,

Badanie powagi rzeczy osądzonej lub zawisłości sporu na zarzut,

Badanie powagi rzeczy osądzonej lub zawisłości sporu z urzędu,

Badanie na zarzut zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego,

Badanie z urzędu zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego,

Badanie jurysdykcji sądu na zarzut strony,

Badanie jurysdykcji sądu z urzędu,

Badanie immunitetu sądowego z urzędu,

Badanie immunitetu sądowego na zarzut oraz

Badanie zapisu na sąd polubowny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?