Zapoznanie stron z opinią biegłego w postępowaniu przygotowawczym - OpenLEX

Stefański Ryszard A., Zapoznanie stron z opinią biegłego w postępowaniu przygotowawczym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autor:

Zapoznanie stron z opinią biegłego w postępowaniu przygotowawczym

Zapoznanie stron z opinią biegłego w postępowaniu przygotowawczym

Zapoznanie stron z opinią biegłego w postępowaniu przygotowawczym

W wypadku dopuszczenia dowodu z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi:

a) doręcza się postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu,

b) zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych,

c) zezwala na zapoznanie się z opinią, jeżeli złożona została na piśmie (art. 318 k.p.k.).

Zapoznanie stron z opinią biegłego w postępowaniu przygotowawczym strony strony otrzymanie zawiadomienia możliwość zapoznania się z protokołem przesłuchania udział w przesłuchaniu zapoznanie się z opinią biegłego brak reakcji otrzymanie postanowienia wniosek o zezwolenie na udział w przesłuchaniu biegłego i zapoznanie się z opinią możliwe reakcje wniosek o uzupełnienie lub zmianę postanowienia o powołaniu biegłego organ postępowania przygotowawczego organ postępowania przygotowawczego sporządzenie protokołu przesłuchanie przesłuchanie biegłego otrzymanie wniosku o uzupełnienie powiadomienie o rozstrzygnięciu rozstrzygnięcie w sprawie wniosku zawiadomienie o terminie i miejscu zapoznania z opinią lub przesłuchaniu biegłego postanowienie o powołaniu biegłego możliwy przebieg postępowania brak wniosków o uzupełnienie zezwolenie na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych doręczenie postanowienia o powołaniu biegłego otrzymanie wniosku otrzymanie opinii od biegłego niezwłocznie

Krok: postanowienie o powołaniu biegłego

Prokurator powołuje biegłego niezwłocznie po zebraniu materiału dowodowego potrzebnego do wydania opinii. Materiał zbiera się w sposób umożliwiający wydanie opinii w wyznaczonym terminie. W postanowieniu o powołaniu biegłego prokurator określa materiały przekazane biegłemu w celu wydania opinii w sposób umożliwiający ich identyfikację. W razie przekazania biegłemu materiałów nieokreślonych w postanowieniu lub udzielenia dodatkowych informacji, prokurator dokumentuje to pisemnie, wyszczególniając zakres materiału udostępniony biegłemu (§ 155 Reg. prok.).

Prokurator zaznajamia biegłego z wynikami prowadzonego przez siebie śledztwa lub dochodzenia, niezbędnymi do wydania opinii, a w razie potrzeby, stosownie do wyników badań może zmienić zakres opinii lub postawionych pytań. Po otrzymaniu opinii prokurator niezwłocznie zapoznaje się z jej treścią. Jeżeli opinia jest niepełna, prokurator zleca jej uzupełnienie, a jeżeli opinia jest niejasna - prokurator osobiście dokonuje czynności procesowych zmierzających do jej wyjaśnienia (§ 156 Reg. prok.)

Krok: doręczenie postanowienia o powołaniu biegłego

W razie dopuszczenia dowodu z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej organ procesowy jest obowiązany doręczyć podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu (art. 194 k.p.k.).