Krywan Tomasz, Zapłata podatku przez inną osobę niż podatnik

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2017 r.
Autorzy:

Zapłata podatku przez inną osobę niż podatnik

Zapłata podatku przez inną osobę niż podatnik

Zapłata podatku przez inną osobę niż podatnik

Procedura pozwala ustalić, w jakiej wysokości w danym przypadku kwota podatku może zostać zapłacona przez osobę trzecią.

Zapłata podatku przez inną osobę niż podatnik podatnik podatnik kwota podatku może zostać zapłacona bez ograniczenia kwotowego (!) kwota podatku  może zostać  zapłacona, jeżeli  nie przekracza 1000  kwota podatku ma zostać zapłacona przez osobę trzecią czy osobą trzecią jest małżonek podatnika, jego zstępny, wstępny, pasierb, siostra, brat, ojczym lub macocha? czy osobą trzecią jest aktualny właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego? czy zapłacona ma być kwota podatku zabezpieczonego hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym? tak nie tak nie tak nie

Krok: kwota podatku ma zostać zapłacona przez osobę trzecią

Zobowiązania podatkowe wygasają najczęściej wskutek zapłaty (zob. art. 59 § 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.. - dalej o.p.). Na gruncie tego przepisu do końca 2015 r. istniały wątpliwości, czy i w jakim zakresie do wygaśnięcia zobowiązania dochodzi wskutek dokonania zapłaty przez osobę trzecią dla podatnika (przyjmowano najczęściej, że w przypadkach takich do wygasania zobowiązań podatkowych nie dochodzi - zob. przykładowo wyrok WSA w Warszawie z 27.06.2008 r., I SA/Rz 605/07). Zmieniło to dodanie z dniem 1.01.2016 r. art. 62b o.p., który określa zasady, na jakich zobowiązania podatkowe wygasają na skutek zapłaty podatku dokonywanej przez osobę trzecią.

Krok: czy osobą trzecią jest małżonek podatnika, jego zstępny, wstępny, pasierb, siostra, brat, ojczym lub macocha?

Przepisy art. 62b o.p. wyróżniają 3 kategorie osób. W przypadku dwóch pierwszych z tych kategorii kwota podatku może być zapłacona przez osobę trzecią bez ograniczenia kwotowego. Dotyczy to, po pierwsze, zapłaty podatku przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (zob. art. 62b § 1 pkt 1 o.p.).