Bartosiewicz Adam, Zaliczki w VAT w obrocie krajowym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Zaliczki w VAT w obrocie krajowym

Zaliczki w VAT w obrocie krajowym

Zaliczki w VAT w obrocie krajowym

Procedura ma na celu określenie tego, kiedy i w jaki sposób są opodatkowane płatności otrzymane przez podatnika przed wykonaniem czynności opodatkowanych.

Zaliczki w VAT w obrocie krajowym podatnik podatnik brak skutków podatkowych obowiązek podatkowy brak dalszych skutków zwrot ujęcie w ewidencji (deklaracji) reszta obowiązku podatkowego zaliczka bez skutków kolejna zaliczka faktura końcowa 100% zaliczka? czynność zaliczkowana zaliczenie na poczet ceny wystawienie faktury zwrot? ujęcie w ewidencji (deklaracji) media, najem, dzierżawa, leasing? otrzymanie kwoty pieniężnej należność za coś? tak nie tak nie <100% =100% >100% tak nie nie tak tak nie

Krok: otrzymanie kwoty pieniężnej

Otrzymanie kwoty pieniężnej przez podatnika może spowodować powstanie obowiązku podatkowego i konieczność rozliczenia podatku należnego przez tego podatnika.

Krok: należność za coś?

Obowiązek podatkowy może kreować tylko i wyłącznie taka kwota, która jest należna na poczet wykonania jakiejś czynności opodatkowanej. Kwota otrzymana przez podatnika bez wskazania konkretnego towaru lub usługi, na poczet której są dokonywane, nie wywołuje (jeszcze) skutków podatkowych. Zob. wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 2010 r., I FSK 1100/09.

Dotyczy to również np. kaucji czy też wadiów.