Zaliczki w VAT w imporcie usług oraz przy dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r. - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Zaliczki w VAT w imporcie usług oraz przy dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r.

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 31 grudnia 2013 r.
Autorzy:

Zaliczki w VAT w imporcie usług oraz przy dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r.

Zaliczki w VAT w imporcie usług oraz przy dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r.

Zaliczki w VAT w imporcie usług oraz przy dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r.

Procedura ma na celu określenie tego, kiedy i w jaki sposób są opodatkowane płatności dokonywane przez podatnika przy nabywaniu towarów lub usług, gdzie podatnikiem jest usługobiorca bądź nabywca towarów.

Zaliczki w VAT w imporcie usług oraz przy dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r. podatnik podatnik brak skutków podatkowych obowiązek podatkowy brak dalszych skutków zwrot ujęcie w ewidencji (deklaracji) reszta obowiązku podatkowego kolejna zaliczka 100% zaliczka? czynność zaliczkowana zaliczenie na poczet ceny zwrot? ujęcie w ewidencji (deklaracji) przekazanie kwoty pieniężnej należność za coś? tak nie tak nie <100% =100% >100% tak nie tak nie

Krok: przekazanie kwoty pieniężnej

Przekazanie kwoty pieniężnej przez podatnika na poczet zakupu usług bądź towarów (znajdujących się w chwili dostawy w Polsce) może spowodować powstanie obowiązku podatkowego i konieczność rozliczenia podatku należnego przez tego podatnika.

Krok: należność za coś?

Obowiązek podatkowy może kreować tylko i wyłącznie taka kwota, która jest należna na poczet wykonania jakiejś czynności opodatkowanej. Kwota otrzymana przez podatnika bez wskazania konkretnego towaru lub usługi, na poczet której są dokonywane, nie wywołuje (jeszcze) skutków podatkowych. Zob. wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 2010 r., I FSK 1100/09.