Musiał Krzysztof J., Zaliczki uproszczone w PIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zaliczki uproszczone w PIT

Zaliczki uproszczone w PIT

Zaliczki uproszczone

Zaliczki uproszczone w PIT podatnik podatnik ustalenie zaliczki rozliczenie zaliczek uproszczonych brak możliwości rozliczenia zaliczek uproszczonych ustalenie zaliczki wg podatku liniowego ustalenie zaliczki wg skali podatkowej uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej wybór formy opodatkowania wybór sposobu obliczania zaliczek uzyskanie dochodu 2 lata wcześniej uzyskanie dochodu 3 lata wcześniej zasady ogólne podatek liniowy tak nie tak nie

Krok: uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej

Niniejsza procedura dotyczy podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, w tym także przychody z tytułu udziału w spółkach osobowych (poza spółką komandytowo-akcyjną). Roboczo nazwiemy ich przedsiębiorcami.

Krok: wybór formy opodatkowania

Przedsiębiorcy mają do wyboru trzyformy opodatkowania:

1) zasady ogólne,

2) podatek liniowy,

3) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

- zob. procedura Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zaliczki są opłacane tylko przy zasadach ogólnych i podatku liniowym i do nich ograniczymy nasze rozważania.