Krywan Tomasz, Zaliczenie do KUP kosztów rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Autorzy:

Zaliczenie do KUP kosztów rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zaliczenie do KUP kosztów rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zaliczenie do KUP kosztów rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Procedura pozwala ustalić czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Zaliczenie do KUP kosztów rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy podatnik podatnik koszty darowizny mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów nie jest dopuszczalne zaliczenie kosztów darowizny do kosztów uzyskania przychodów podatnik przekazał darowiznę na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy czy przedmiotem darowizny jest rzecz lub prawo? czy będąca przedmiotem darowizny rzecz lub prawo zostały przekazane w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r.? czy rzecz lub prawo zostało przekazane na rzecz określonego przepisami podmiotu? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik przekazał darowiznę na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Powoduje to, że podatnicy nie mogą co do zasady zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztów darowizn przekazywanych w ramach pomocy humanitarnej.

Od 13.03.2022 r. istnieje wyjątek od tej zasady. Na podstawie dodanych tego dnia art. 52zf ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 38w ust. 1 u.p.d.o.p. możliwe jest bowiem zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów niektórych darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Krok: czy przedmiotem darowizny jest rzecz lub prawo?

Na podstawie art. 52zf ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 38w ust. 1 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane wyłącznie koszty wytworzenia oraz cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn. A zatem warunkiem uzyskania możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na podstawie tych przepisów jest, aby przedmiotem darowizny była rzecz lub prawo (co oznacza, że omawiane przepisy nie umożliwiają zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot darowizn pieniężnych).