Krywan Tomasz, Zaliczenie do KUP kosztów nieodpłatnych świadczeń na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Autorzy:

Zaliczenie do KUP kosztów nieodpłatnych świadczeń na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zaliczenie do KUP kosztów nieodpłatnych świadczeń na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zaliczenie do KUP kosztów nieodpłatnych świadczeń na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Procedura pozwala ustalić, czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Zaliczenie do KUP kosztów nieodpłatnych świadczeń na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy podatnik podatnik koszty nieodpłatnych świadczeń mogą zostać zaliczone do KUP nie jest dopuszczalne zaliczenie kosztów nieodpłatnych świadczeń do KUP podatnik poniósł koszty nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy czy nieodpłatne świadczenie zostało zrealizowane w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r.? czy nieodpłatne świadczenie zostało zrealizowane na rzecz określonego przepisami podmiotu? czy koszty nieodpłatnego świadczenia zostały zaliczone do KUP? tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik poniósł koszty nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy

Z dniem 13.03.2022 r. zostały dodane przepisy umożliwiające zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Krok: czy nieodpłatne świadczenie zostało zrealizowane w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r.?

Na podstawie art. 52zf ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 38w ust. 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane wyłącznie koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, których celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanych w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r.