Kowalska Aneta, Zakup ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej - opodatkowanie PCC

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autorzy:

Zakup ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej - opodatkowanie PCC

Zakup ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej - opodatkowanie PCC

Zakup ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej - opodatkowanie PCC

Procedura ma na celu pokazanie zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji zakupu ruchomości (rzeczy) przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Zakup ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej - opodatkowanie PCC notariusz notariusz pobranie podatku przez płatnika kupujący kupujący czy jest zwolnienie przedmiotowe? złożenie deklaracji, i zapłata podatku czy kupujący ma specjalny status? obowiązek zapłaty podatku (!) brak obowiązku  zapłaty podatku umowa sprzedaży rzeczy czy podlega opodatkowaniu w kraju? czy jest wyłączenie z opodatkowania? ustalenie obowiązku podatkowego ustalenie podstawy opodatkowania i stawki nie tak nie tak, ale są inni kupujący nieposiadający statusu tak umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego umowa sprzedaży w innej formie tak nie nie tak

Krok: umowa sprzedaży rzeczy

Jedną z czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest umowa sprzedaży rzeczy. Opodatkowaniu podlega również zmiana tej umowy, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Krok: czy podlega opodatkowaniu w kraju?

Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rzeczy znajdujące się za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.