Krywan Tomasz, Zakres stosowania jednolitej stawki ryczałtu 8,5%

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zakres stosowania jednolitej stawki ryczałtu 8,5%

Zakres stosowania jednolitej stawki ryczałtu 8,5%

Zakres stosowania stawki ryczałtu 8,5%

Procedura pozwala ustalić czy dany przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5%.

Zakres stosowania jednolitej stawki ryczałtu 8,5% podatnik podatnik czy jest to przychód z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu? czy jest to przychód wymieniony wśród przychodów opodatkowanych innymi stawkami ryczałtu niż stawka 8,5%? przychód jest opodatkowany ryczałem według stawki 8,5% czy jest to przychód z prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy? czy jest to odszkodowanie otrzymane za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej? czy jest to przychód z działalności usługowej? przychód nie jest opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5% uzyskany został przychód opodatkowany w formie zryczałtowanego PIT czy jest to przychód ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom? czy jest to przychód ze świadczenia usług w zakresie edukacji? czy jest to przychód ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów lub pozostałych usług w zakresie kultury? czy jest to przychód z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego? tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: uzyskany został przychód opodatkowany w formie zryczałtowanego PIT

Przepisami art. 12 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.) – dalej u.z.p.d., określonych jest 8 stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zob. również procedura Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Jedną z tych stawek jest stawka 8,5%. Zakres stosowania tej stawki wynika z przepisów art. 12 ust. 1 pkt 5 u.z.p.d.

Krok: czy jest to przychód ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom?

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b do przychodów opodatkowanych ryczałtem według stawki 8,5% należą przychody ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),