Krywan Tomasz, Zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Autorzy:

Zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora

Zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora

Zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora

Procedura wskazuje zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora.

Zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora fundacja rodzinna fundacja rodzinna fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za to zobowiązanie fundacja rodzinna nie odpowiada solidarnie z fundatorem za to zobowiązanie istnieje fundacja rodzinna czy zobowiązanie fundatora powstało przed ustanowieniem fundacji rodzinnej? czy zobowiązanie fundatora jest zobowiązaniem z tytułu obowiązku alimentacyjnego? tak nie tak nie

Krok: istnieje fundacja rodzinna

Z dniem 22.05.2023 r. weszła w życie ustawa z 26.01.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326 ze zm.) – dalej u.f.r., regulująca organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej. W zakresie określonym przepisami art. 8 u.f.r. fundacja rodzinna odpowiada za zobowiązania fundatora.

Krok: czy zobowiązanie fundatora powstało przed ustanowieniem fundacji rodzinnej?

Na podstawie art. 8 ust. 1 u.f.r. fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem, w tym z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.