Zakres danych osobowych pracownika i kandydata do pracy przetwarzanych przez pracodawcę - OpenLEX

Tomczyk Aleksandra, Zakres danych osobowych pracownika i kandydata do pracy przetwarzanych przez pracodawcę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 maja 2019 r.
Autor:

Zakres danych osobowych pracownika i kandydata do pracy przetwarzanych przez pracodawcę

Zakres danych osobowych pracownika i kandydata do pracy przetwarzanych przez pracodawcę

Zakres danych osobowych pracownika i kandydata do pracy przetwarzanych przez pracodawcę

Artykuł 221 k.p. oraz § 3 pkt 1 i 2 r.d.p. wyraźnie definiują, jakich danych, informacji oraz dokumentów może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o pracę. Przetwarzanie danych należy rozumieć w następujący sposób: jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Zakres danych osobowych pracownika i kandydata do pracy przetwarzanych przez pracodawcę pracodawca pracodawca samodzielne przetwarzanie danych osobowych powierzenie przetwarzania danych osobowych pracodawca nie żąda od pracownika innych danych niż wynikające z przepisów pracodawca żąda od pracownika innych danych niż wynikające z przepisów Czy pracodawca żąda od pracownika innych danych niż wynikające z przepisów analiza zakresu żądanych danych osobowych czy pracodawca żąda danych osobowych od pracownika? pracodawca żąda danych od pracownika pracodawca żąda danych od kandydata do pracy czy pracodawca będzie samodzielnie przetwarzał dane osobowe? Tak Nie tak nie tak nie

Krok: analiza zakresu żądanych danych osobowych

Pracodawca lub potencjalny pracodawca analizując, jakich danych ma prawo żądać od pracownika lub kandydata do pracy powinien w pierwszej kolejności przeanalizować art. 221 k.p. oraz § 3 pkt 1 i 2 r.d.p.

Krok: czy pracodawca żąda danych osobowych od pracownika?

W powołanych wyżej aktach prawnych wyraźnie zostało zdefiniowane, jakich danych osobowych ma prawo żądać od pracowników oraz kandydatów ubiegających się o pracę.