Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2019 r.
Autorzy:

Zakończenie używania kasy rejestrującej

Zakończenie używania kasy rejestrującej

Zakończenie używania kasy rejestrującej

Procedura wskazuje obowiązki związane z zakończeniem używania kasy rejestrującej.

Krok: podatnik zamierza zakończyć używanie kasy rejestrującej

W przypadku zakończenia używania kas rejestrujących z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym na podatnikach ciążą określone przepisami obowiązki.

Krok: czy kasa jest kasą rejestrującą online?

Obowiązki związane z zakończeniem używania kasy rejestrującej kształtują się odmiennie w przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej online (wówczas mają zastosowanie przepisy § 31–33 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz.U. poz. 816 – dalej r.k.r.), odmiennie zaś w przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (wówczas mają zastosowanie przepisy § 34–36 r.k.r.).