Zakończenie używania kasy rejestrującej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zakończenie używania kasy rejestrującej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2019 r.
Autorzy:

Zakończenie używania kasy rejestrującej

Zakończenie używania kasy rejestrującej

Zakończenie używania kasy rejestrującej

Procedura wskazuje obowiązki związane z zakończeniem używania kasy rejestrującej.

Zakończenie używania kasy rejestrującej podatnik podatnik wystawienie raportu fiskalnego dobowego dokonanie przy pomocy serwisanta odczytu zawartości pamięci fiskalnej oraz sporządzenie z tej czynności protokołu sporządzenie i złożenie do naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy wystawienie raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) złożenie protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym do naczelnika urzędu skarbowego dokonanie przy pomocy serwisanta odczytu zawartości pamięci fiskalnej oraz sporządzenie z tej czynności protokołu złożenie protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym do naczelnika urzędu skarbowego sporządzenie i złożenie do naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy podatnik zamierza zakończyć używanie kasy rejestrującej czy kasa jest kasą rejestrującą online? czy serwisant stwierdził brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej? czy serwisant stwierdził brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej? tak nie nie tak nie tak

Krok: podatnik zamierza zakończyć używanie kasy rejestrującej

W przypadku zakończenia używania kas rejestrujących z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym na podatnikach ciążą określone przepisami obowiązki.

Krok: czy kasa jest kasą rejestrującą online?

Obowiązki związane z zakończeniem używania kasy rejestrującej kształtują się odmiennie w przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej online (wówczas mają zastosowanie przepisy § 31–33 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz.U. poz. 816 ze zm. – dalej r.k.r.), odmiennie zaś w przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (wówczas mają zastosowanie przepisy § 34–36 r.k.r.).