Zakończenie bytu prawnego prostej spółki akcyjnej w organizacji - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Zakończenie bytu prawnego prostej spółki akcyjnej w organizacji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Zakończenie bytu prawnego prostej spółki akcyjnej w organizacji

Zakończenie bytu prawnego prostej spółki akcyjnej w organizacji

Zakończenie bytu prawnego prostej spółki akcyjnej w organizacji

Zakończenie bytu prawnego prostej spółki akcyjnej w organizacji PSA w organizacji akcjonariusze likwidatorzy PSA w organizacji akcjonariusze likwidatorzy zakończenie bytu prawnego spółki w organizacji brak wpisu spółki do rejestru w ustawowym terminie czy spółka może rozliczyć się z akcjonariuszami i wierzycielami? zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego ustanowienie likwidatora czy majątek spółki wystarcza na zaspokojenie wierzycieli czy możliwe jest ściągnięcie odpowiednich środków od akcjonariuszy? złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zakończenie likwidacji ogłoszenie o otwarciu likwidacji przeprowadzenie czynności likwidacyjnych nie tak nie tak nie tak

Krok: brak wpisu spółki do rejestru w ustawowym terminie

Prosta spółka akcyjna w organizacji musi zostać zgłoszona do rejestru przedsiębiorców KRS w terminie 6 miesięcy od zawarcia jej umowy, a w przypadku umowy zawartej przez internet, w terminie tygodniowym. Przekroczenie tego terminu uniemożliwia zarejestrowanie spółki. Tożsamy skutek ma sytuacja, w której sąd rejestrowy wydał postanowienie o odmowie wpisu spółki do rejestru i postanowienie to uprawomocniło się.

Krok: czy spółka może rozliczyć się z akcjonariuszami i wierzycielami?

Dalsze postępowanie, mające na celu zakończenie bytu prawnego spółki w organizacji, zależne jest od możliwości rozliczenia się przez spółkę z jej wspólnikami i wierzycielami.