Wiśniewski Paweł, Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich

Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich

Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich

Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich dłużnik dłużnik możliwy sposób zachowania brak reakcji przedłożenie umowy regulującej prowadzenie rachunku komornik sądowy komornik sądowy możliwy przebieg postępowania zwolnienie od zajęcia udziałów osób trzecich przy założeniu równych udziałów zwolnienie od zajęcia udziałów osób trzecich, zgodnie z wysokością udziałów ustalonych w umowie zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich w terminie tygodnia

Krok: zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich

Na czynność komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego (art. 767 k.p.c.). Patrz również Wniesienie skargi na czynności komornika.

O dokonanym zajęciu komornik sądowy zawiadamia pozostałych współposiadaczy rachunku tylko, jeżeli zajęcie dotyczy rachunku wspólników spółki cywilnej (art. 8911 § 1 k.p.c.).

Krok: przedłożenie umowy regulującej prowadzenie rachunku