Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie uprawnionej do... - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem

Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem

Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem

Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem sąd opiekuńczy sąd opiekuńczy zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej osoba uprawniona do kontaktu albo osoba, której tego kontaktu zakazano osoba uprawniona do kontaktu albo osoba, której tego kontaktu zakazano sprawowanie pieczy nad dzieckiem upływ czasu możliwy przebieg postępowania osoba zobowiązana do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której kontaktu zakazano nie narusza obowiązków osoba zobowiązana do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której kontaktu zakazano narusza obowiązki

Krok: sprawowanie pieczy nad dzieckiem

Jeżeli uregulowanie sprawowania pieczy nad dzieckiem, wykonywania obowiązków rodzicielskich zostało w formie orzeczenia sądowego, czy też ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem ma obowiązek stosować się do zawartych w nich ustaleń.

Krok: osoba zobowiązana do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której kontaktu zakazano nie narusza obowiązków

Jeżeli osoba zobowiązana do kontaktów z dzieckiem przestrzega ustaleń w tym zakresie, wówczas brak jest podstaw do podjęcia czynności przez sąd opiekuńczy. Podobnie jest w sytuacji, gdy osoba, której zakazano kontaktów przestrzega tego zakazu.