Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie, pod pieczą... - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie, pod pieczą której dziecko pozostaje

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie, pod pieczą której dziecko pozostaje

Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie, pod pieczą której dziecko pozostaje

Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie, pod pieczą której dziecko pozostaje

Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszanie obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem osobie, pod pieczą której dziecko pozostaje sąd opiekuńczy sąd opiekuńczy zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje nieprawidłowe wykonywanie obowiązków sprawowanie pieczy nad dzieckiem upływ czasu możliwy przebieg sprawowania pieczy nad dzieckiem prawidłowe wykonywanie obowiązków niewykonywanie obowiązków

Krok: sprawowanie pieczy nad dzieckiem

Jeżeli uregulowanie sprawowania pieczy nad dzieckiem, wykonywania obowiązków rodzicielskich zostało w formie orzeczenia sądowego, czy też ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem ma obowiązek stosować się do zawartych w nich ustaleń.

Krok: możliwy przebieg sprawowania pieczy nad dzieckiem

Osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem powinna wykonywać nałożone na nią obowiązki w sposób właściwy.