Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autor:

Wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego

Wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego

Wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego

Prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze może być wznowione, gdy toczyło się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego i tylko wtedy, gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody nieznane w poprzednim postępowaniu albo gdy został uchylony lub istotnie zmieniono treść prawomocnego wyroku, z powodu którego postępowanie zostało umorzone (art. 327 § 2 k.p.k.).

Wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego może nastąpić tylko wtedy, gdy umorzone postępowanie toczyło się in personam; jest to możliwe przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego. Jest nią nie tylko osoba, której ogłoszono postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub którą przesłuchano w charakterze podejrzanego bez przedstawienia zarzutów, ale także osoba, co do której sporządzono takie postanowienie, lecz z przyczyn wymienionych w art. 313 § 1 k.p.k. nie ogłoszono go. Instytucja ta nie ma zastosowania w sprawie, która została umorzona in rem. Warunkiem dopuszczalności wznowienia jest prawomocność postanowienia o umorzeniu postępowania.

Krok: wniosek o wznowienie postępowania

Wniosek o wznowienie postępowania przygotowawczego może pochodzić od prokuratora, który pierwotnie umorzył lub zatwierdził umorzenie postępowania.

Krok: wniosek o wznowienie postępowania

Wniosek o wznowienie postępowania przygotowawczego może pochodzić od każdej zainteresowanej osoby.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację