Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek wznowienia postępowania oraz poszczególnych etapów tego trybu nadzwyczajnego.

Krok: zaistnienie przesłanki wznowienia postępowania

Co do zasady, decyzje ostateczne mają za zadanie wprowadzić pewność i trwałość rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, co wpływa na bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jednakże w pewnych sytuacjach należy wyeliminować z obrotu prawnego decyzję, jeżeli postępowanie, w którym została ona wydana, było dotknięte wadą kwalifikowaną.

Omawianej tematyki dotyczą następujące procedury:

– Zasada trwałości decyzji ostatecznych,

– Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych.

Krok: wady kwalifikowane postępowania podatkowego

Do kwalifikowanych wad postępowania zalicza się:

1) fałszywe dowody,

2) wydanie decyzji w wyniku przestępstwa,

3) wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu,

4) strona nie brała udziału w postępowaniu,

5) wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów,

6) wydanie decyzji bez uzyskania stanowiska innego organu,

7) wydanie decyzji na podstawie uchylonej lub zmienionej decyzji lub orzeczenia sądu,

8) podstawę prawną decyzji niezgodną z Konstytucją lub umową międzynarodową,

9) wpływ umowy międzynarodowej na decyzję,

10) wpływ procedury wzajemnego porozumiewania lub arbitrażowej na decyzję,

11) wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na decyzję.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację