Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego

Wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego

Wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego

Krok: po doręczeniu pism

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu

Zarządzenie wymiany pism procesowych

Krok: wydanie wyroku zaocznego

W przypadku niezłożenia odpowiedzi na pozew, strona pozwana może ponieść ujemne konsekwencje procesowe.

Skutkiem niezłożenia odpowiedzi na pozew może być m.in. wydanie wyroku zaocznego dopuszczalne w sytuacji określonej w art. 339 k.p.c.

Wyrok zaoczny podlega zaskarżeniu; jeżeli uwzględnia powództwo - sprzeciwem pozwanego (art. 344 § 1 k.p.c.), jeżeli oddala powództwo - apelacją powoda (art. 367 § 1 k.p.c.).

Na ten temat patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie: Postępowanie zaoczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?