Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 2 maja 2012 r.
Autorzy:

Wytoczenie powództwa w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

Wytoczenie powództwa w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

Wytoczenie powództwa w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

Krok: złożenie pozwu

1. Pozew jest pismem procesowym wszczynającym proces, a jego złożenie jest jednoznaczne z wytoczeniem powództwa.

2. Postępowanie w sprawach gospodarczych zostało zniesione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381). Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 tej ustawy przepisy niniejszej ustawy stosuje się do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

3. Sprawy gospodarcze podlegały rozpoznaniu przez powołane w tym celu sądy gospodarcze, które w zależności od rodzaju sprawy, rozpatrywały ją w jednym z trybów postępowania rozpoznawczego, przewidzianych przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (tryb procesowy i nieprocesowy), lub w innym, szczególnym postępowaniu określonym w odrębnych przepisach (np. w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Krok: otrzymanie pozwu

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację