Skibińska Małgorzata, Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Autor:

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości zasiłku macierzyńskiego. Nowelizacja zwiększa wysokość zasiłku macierzyńskiego i wprowadza prawo do zasiłku dla drugiego rodzica, który może skorzystać z dodatkowych 9 tygodniu urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego Rodzic dziecka Rodzic dziecka Wniosek o urlop rodzicielski w późniejszym terminie Zasiłek macierzyński - rozwiązania przejściowe Korzystanie z urlopu rodzicielskiego Podmioty uprawnione do zasiłku macierzyńskiego Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego Wysokość zasiłku Czy pracownica złożyła wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski do 21 po porodzie? Łączny wniosek nie później niż 21 dni po porodzie tak nie

Krok: Podmioty uprawnione do zasiłku macierzyńskiego

Z prawa do zasiłku macierzyńskiego może skorzystać osoba, która w okresie ubezpieczenia chorobowego bądź urlopu wychowawczego:

* urodziła dziecko,

* przyjęła na wychowanie dziecko, które nie ukończyło 7. roku życia (w przypadku dziecka, którego dotyczy odroczony obowiązek szkolny – do 10. roku życia) i wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie,

* przyjęła na wychowanie dziecko, które nie ukończyło 14. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie,

* przyjęła na wychowanie jako rodzina zastępcza (oprócz rodziny zastępczej zawodowej) dziecko, które nie ukończyło 7. roku życia (w przypadku dziecka, którego dotyczy odroczony obowiązek szkolny – do 10. roku życia).

Poza tym do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego ma prawo ojciec dziecka bądź inny członek rodziny. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia. Można się wówczas ubiegać o świadczenie, jeśli:

* matka umrze albo porzuci dziecko,

* ojciec lub członek rodziny przerwą zatrudnienie itp., aby móc zaopiekować się dzieckiem.

Krok: Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego stosuje się przepisy, które regulują zasady ustalania podstawy zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy.