Wysokość podatku od sprzedaży detalicznej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wysokość podatku od sprzedaży detalicznej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 września 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Wysokość podatku od sprzedaży detalicznej

Wysokość podatku od sprzedaży detalicznej

Wysokość podatku od sprzedaży detalicznej

Procedura pozwala ustalić wysokość podatku od sprzedaży detalicznej.

Wysokość podatku od sprzedaży detalicznej podatnik podatnik wysokość podatku to 0,8% podstawy opodatkowania wysokość podatku to suma 1.360.000 zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad 170 mln zł u podatnika dochodzi w danym miesiącu do opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej czy podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł? nie tak

Krok: u podatnika dochodzi w danym miesiącu do opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Z dniem 1 września 2016 r. w Polsce został wprowadzony nowy podatek - podatek od sprzedaży detalicznej. Wysokość tego podatku określają przepisy art. 9 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155) - dalej u.p.s. Wynika z nich, że podatek od sprzedaży detalicznej ma charakter progresywny przy zastosowaniu dwóch stawek opodatkowania.

Krok: czy podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł?

Z przepisów art. 9 u.p.s. wynika, że wysokość podatku od sprzedaży detalicznej zależy od tego, czy podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł czy nie przekracza tej kwoty. Przy ustalaniu, czy podstawa opodatkowania obejmuje tę kwotę nie uwzględnia się przychodów ze sprzedaży detalicznej wyłączonej z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej przepisami art. 7 u.p.s. (zob. również procedura Wyłączenia opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej).