Gil Izabella, Wypłata wynagrodzenia zarządcy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Wypłata wynagrodzenia zarządcy

Wypłata wynagrodzenia zarządcy zarządca zarządca prawomocne zatwierdzenie układu wniosek o wydanie kwoty wynagrodzenia z depozytu sądowego uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego wniosek o złożenie kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego czy zarządca jest obowiązany wydac dłuznikowi jego majątek? uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego wniosek o wydanie kwoty wynagrodzenia z depozytu sądowego uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia wypłacenie wynagrodzenia, w części przewyższającej pobrane zaliczki wypłata pozostałej części wynagrodzenia uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu wypłata wynagrodzenia ostatecznego w części przewyższającej pobrane zaliczki do wysokości 85% pełnienie funkcji zarządcy uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego prawomocna odmowa zatwierdzenia układu albo prawomocne umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego czy zarządca ma obowiązek wydać dłuznikowi majątek? wniosek o złożenie kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego tak nie tak nie

Krok: pełnienie funkcji zarządcy

Pełnienie funkcji zarządcy wiążę się z prawem do wynagrodzenia z tego tytułu. W art. 59 pr. rest. ustawodawca uregulował zasady wypłaty ustalonego wynagrodzenia ostatecznego zarządcy.

Krok:

Krok: prawomocna odmowa zatwierdzenia układu albo prawomocne umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu albo prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynagrodzenie zarządcy zostaje ustalone w wysokości 30% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 55 pr. rest.