Jabłoński Andrzej, Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika spadkobiercy spadkobiercy uzyskanie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pracowniku wejście praw do spadku dział kadr dział kadr informacja o śmierci pracownika ustalenie wysokości świadczeń dostarczenie postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku ustalenie kręgu osób uprawnionych czy zmarły pracownik pozostawał w związku małżeńskim oraz czy pozostawił osoby uprawnione do renty rodzinnej? (!) wypłacenie  świadczeń pracownik pracownik śmierć pracownika nie tak

Krok: śmierć pracownika

Zgodnie z art. 631 § 1 k.p. z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Jednak zgodnie z art. 631 § 2 k.p. prawa majątkowe z tego stosunku pracy nie wygasają, lecz przechodzą po śmierci pracownika na osoby wskazane w tym przepisie. Prawa majątkowe, których dotyczy ta reguła, to m.in. niewypłacone zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie, diety, nagrody, a także ekwiwalent za urlop.

Prawa majątkowe przechodzą na osoby uprawnione w trybie art. 631 § 2 k.p. niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Prawa majątkowe wypłacone na podstawie wskazanego przepisu nie wchodzą do spadku.

Artykuł 631 § 2 k.p. nie dotyczy zobowiązań (długów) pracownika wobec pracodawcy. Długi pracownika zawsze obciążają spadkobierców.

Krok: informacja o śmierci pracownika