Wynagrodzenie inkasenta a podatek dochodowy - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Wynagrodzenie inkasenta a podatek dochodowy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Wynagrodzenie inkasenta a podatek dochodowy

Wynagrodzenie inkasenta a podatek dochodowy

Wynagrodzenie inkasenta a podatek dochodowy

Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasentów powołują gminy, które decydują także o wysokości wynagrodzeń wypłacanych inkasentom.

Wynagrodzenie inkasenta a podatek dochodowy płatnik płatnik przychód z działalności wykonywanej osobiście wypłata wynagrodzenia inkasentowi ustalenie źródła przychodu działalność wykonywana osobiście umowa zlecenia inkasent bez umowy zlecenia

Krok: wypłata wynagrodzenia inkasentowi

Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Inkasentów powołują gminy w zakresie:

– podatku rolnego,

– podatku leśnego,

– opłat lokalnych.

Krok: ustalenie źródła przychodu

Przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne podzielone są na źródła przychodów. Przypisanie przychodu do danego źródła ma wpływ na zasady opodatkowania.