Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę

Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę

Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę

Wymierzenie kary porządkowej przez pracodawcę związek zawodowy związek zawodowy prośba o opinię związku zawodowego wyrażenie opinii pracodawca pracodawca anulowanie kary porządkowej uwzględnienie sprzeciwu otrzymanie opinii od związku zawodowego czy pracodawca uwzględnił sprzeciw złożenie pisma do akt osobowych odebranie sprzeciwu odrzucenie sprzeciwu powzięcie przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązków przez pracownika wysłuchanie pracownika ukaranie karą porządkową zawiadomienie o ukaraniu pracownik pracownik odebranie zawiadomienia sprzeciw pracownika przyjęcie kary czy pracownik składa sprzeciw odwołanie do sądu pracy o uchylenie kary pismo zawiadamiające naruszenie obowiązku przez pracownika tak nie 7 dni nie tak 14 dni

Krok: naruszenie obowiązku przez pracownika

Pracownik, który narusza swoje obowiązki pracownicze, może zostać ukarany przez pracodawcę karą porządkową upomnienia, nagany lub karą pieniężną.

Uwaga!

Naruszenie obowiązków przez pracownika musi być dokonane tylko z jego winy, np. pracownik narusza przepisy dotyczące BHP poprzez odmowę świadczenia pracy w odzieży ochronnej.

Krok: powzięcie przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązków przez pracownika

Pracodawca zamierzający ukarać pracownika karą za naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych musi posiadać wiarygodne informacje, że takie zdarzenie miało miejsce.

Pracodawca uzyskuje wiarygodne informacje, że pracownik ze swojej winy naruszył przepisy dotyczące świadczenia pracy zgodnie z wymogami BHP, np. poprzez sporządzenie przez bezpośredniego przełożonego wniosku o ukaranie pracownika.

Uwaga!

Pracodawca nie może zastosować kary po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia przez pracownika.