Krywan Tomasz, Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik podatnik wyłączenie z kosztów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania MPP nie ma zastosowania wyłączenie z kosztów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania MPP ma zastosowanie podatnik dokonał płatności czy płatność została dokonana z naruszeniem obowiązku zastosowania MPP? czy płatność dotyczyła transakcji, o której mowa w art. 19 p.p.? czy otrzymana faktura była oznaczona wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”? tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik dokonał płatności

Z dniem 1.11.2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – zob. art. 108a ust. 1a–1e ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – dalej u.p.t.u.; zob. również procedura Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Naruszanie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem szeregu sankcji, w tym – od 1.01.2020 r. – z sankcją w postaci wyłączenia kosztów z podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Krok: czy płatność została dokonana z naruszeniem obowiązku zastosowania MPP?

Omawiane wyłączenie może mieć zastosowanie, jeżeli na podstawie art. 108a ust. 1a u.p.t.u. podatnik ma obowiązek dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (zob. również procedura Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności).

A contrario – jeżeli w świetle art. 108a ust. 1a u.p.t.u. podatnik nie ma obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, wyłączenie to nie ma zastosowania. Jest tak również, jeżeli faktura, której dotyczy płatność, została przez sprzedawcę błędnie oznaczona wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.