Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Krok: podatnik dokonał płatności

Z dniem 1.11.2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – zob. art. 108a ust. 1a–1e ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.; zob. również procedura Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Naruszanie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem szeregu sankcji, w tym – od 1.01.2020 r. – z sankcją w postaci wyłączenia kosztów z podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Krok: czy płatność została dokonana z naruszeniem obowiązku zastosowania MPP?

Omawiane wyłączenie może mieć zastosowanie, jeżeli na podstawie art. 108a ust. 1a u.p.t.u. podatnik ma obowiązek dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (zob. również procedura Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności).

A contrario – jeżeli w świetle art. 108a ust. 1a u.p.t.u. podatnik nie ma obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, wyłączenie to nie ma zastosowania. Jest tak również, jeżeli faktura, której dotyczy płatność, została przez sprzedawcę błędnie oznaczona wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?