Krywan Tomasz, Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy podatnik podatnik czy płatność została dokonana na tzw. rachunek cesyjny prowadzony przez bank lub SKOK albo na rachunek gospodarki własnej banku lub SKOK-u i, odpowiednio bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazał podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest takim rachunkiem? wyłączenie z kosztów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy nie ma zastosowania czy płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? czy płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez wyłączenie z kosztów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy ma zastosowanie podatnik dokonał płatności czy płatność dotyczyła dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny? czy płatność została dokonana przelewem na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u.? czy płatność dotyczyła transakcji, o której mowa w art. 19 p.p.? czy podatnik przy pierwszej zapłacie należności na rachunek spoza wykazu w terminie złożył zawiadomienie ZAW-NR? nie tak nie tak nie tak tak nie nie tak tak nie nie tak

Krok: podatnik dokonał płatności

Od 1.09.2019 r. funkcjonuje nowy wykaz, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., który obejmuje m.in. podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (w części tej wykaz potocznie nazywany jest białą listą). Są w nim wskazywane m.in. numery posiadanych przez podatników rachunkach rozliczeniowych oraz imiennych rachunkach w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 u.p.t.u.).

Do 31.12.2019 r. wykaz ten pełnił jedynie funkcję informacyjną. Zmieniło się to z dniem 1.01.2020 r., kiedy to weszły w życie przepisy określające sankcje nakładane na podatników, którzy dokonują płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u. Jedna z tych sankcji polega na wyłączeniu z podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z niektórych płatności dokonywanych przez podatników na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u. – zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 15b ust. 1 pkt 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Wyłączenie to ma zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie cztery warunki.

Krok: czy płatność dotyczyła dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny?

Omawiane wyłączenie może mieć zastosowanie jedynie, gdy dokonana płatność dotyczyła dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny. W konsekwencji wyłączenie to nie ma zastosowania, jeżeli płatność nie dotyczy:

1) potwierdzonych fakturą dostaw towarów lub świadczenia usług, lub

2) dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny.