Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy.

Krok: podatnik dokonał płatności

Od 1.09.2019 r. funkcjonuje nowy wykaz, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., który obejmuje m.in. podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (w części tej wykaz potocznie nazywany jest białą listą). Są w nim wskazywane m.in. numery posiadanych przez podatników rachunkach rozliczeniowych oraz imiennych rachunkach w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 u.p.t.u.).

Do 31.12.2019 r. wykaz ten pełnił jedynie funkcję informacyjną. Zmieniło się to z dniem 1.01.2020 r., kiedy to weszły w życie przepisy określające sankcje nakładane na podatników, którzy dokonują płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u. Jedna z tych sankcji polega na wyłączeniu z podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z niektórych płatności dokonywanych przez podatników na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u. – zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 15b ust. 1 pkt 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Wyłączenie to ma zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie cztery warunki.

Krok: czy płatność dotyczyła dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny?

Omawiane wyłączenie może mieć zastosowanie jedynie, gdy dokonana płatność dotyczyła dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny. W konsekwencji wyłączenie to nie ma zastosowania, jeżeli płatność nie dotyczy:

1) potwierdzonych fakturą dostaw towarów lub świadczenia usług, lub

2) dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?