Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autorzy:

Wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania

Wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania

Wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania

Przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość łącznego rozpoznania spraw dotyczących więcej niż jednego oskarżonego (łączność przedmiotowa) oraz spraw o więcej niż jeden czyn zabroniony tego samego oskarżonego (łączność podmiotowa). Oczywistą racją przemawiającą za takim rozwiązaniem są względy natury pragmatycznej. Łączne rozpoznawanie spraw sprzyja bowiem oszczędności czasu niezbędnego na zakończenie postępowania oraz ułatwia całościowe i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności związanych z badaną działalnością przestępczą, a w konsekwencji gwarantuje prawidłowe osądzenie sprawców. Umożliwienie łącznego rozpoznawania spraw musi jednak zakładać także możliwość wyłączenia sprawy do odrębnego rozpoznania. Niemożność rozpoznania części złożonej podmiotowo lub przedmiotowo sprawy nie może bowiem prowadzić do paraliżu wymiaru sprawiedliwości.

Krok: stwierdzenie okoliczności utrudniających łączne rozpoznanie sprawy

W kwestii wyłączenia sprawy do odrębnego rozpoznania rozstrzygnięcie podejmuje z urzędu sąd orzekający w danej sprawie. Za koniecznością wyłączenia sprawy do odrębnego rozpoznania mogą zatem przemawiać okoliczności związane z jednym lub częścią oskarżonych (np. ukrywanie się, stosowanie tymczasowego aresztowania) lub względy dowodowe (np. konieczność oczekiwania na opinię biegłych, przeprowadzanie dowodów w ramach zagranicznej pomocy prawnej).

Krok: wniosek o wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania

Z wnioskiem o wyłączenie i odrębne rozpoznanie sprawy może wystąpić strona lub inna osoba bezpośrednio zainteresowana. Przepis art. 9 § 2 k.p.k. daje bowiem tym podmiotom uprawnienie do złożenia wniosku o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację