Krywan Tomasz, Wyłączenie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z działalności rolniczej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Wyłączenie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z działalności rolniczej

Wyłączenie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z działalności rolniczej

Wyłączenie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z działalności rolniczej

Procedura pozwala ustalić, czy uzyskiwane przez dany podmiot przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychody z działalności rolniczej.

Wyłączenie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z działalności rolniczej podmiot uzyskujący przychód podmiot uzyskujący przychód uzyskany przychód stanowi niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z działalności rolniczej uzyskany przychód nie stanowi niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodu z działalności rolniczej podmiot uzyskuje przychód czy podmiot prowadzi działalność rolniczą? czy uzyskany przychód pochodzi z prowadzonej przez podmiot działalności rolniczej? czy uzyskany przychód pochodzi z działów specjalnych produkcji rolnej? czy uzyskany przychód jest opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek? tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: podmiot uzyskuje przychód

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają, co do zasady, wszelkie przychody. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Jeden z nich dotyczy przychodów z działalności rolniczej. Przychody takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ze względu na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.

Krok: czy podmiot prowadzi działalność rolniczą?

Pojęcie działalności rolniczej definiują przepisy art. 2 ust. 2 u.p.d.o.p. oraz art. 2 ust. 2 u.p.d.o.f. Odnośnie pojęcia działalności rolniczej - zob. procedura Działalność rolnicza w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym.