Krywan Tomasz, Wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika

Wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika

Wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika

Procedura pozwala ustalić, kiedy w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2020 r. ma zastosowanie wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej.

podatnik podatnik wystawienie faktury na rzecz podatnika VAT lub podatnika podatku od wartości dodanej nie jest możliwe czy sprzedaż została zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej po 31.12.2019 r.? możliwe jest wystawienie faktury na rzecz podatnika VAT lub podatnika podatku od wartości dodanej podatnik zamierza wystawić fakturę na rzecz podatnika VAT lub podatnika podatku od wartości dodanej czy faktura ma dokumentować sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej? czy paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej? czy faktura ma dokumentować świadczenie usługi taksówki osobowej? tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: podatnik zamierza wystawić fakturę na rzecz podatnika VAT lub podatnika podatku od wartości dodanej

Z dniem 1.01.2020 r. został dodany art. 106b ust. 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – dalej u.p.t.u., stanowiący, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (najczęściej chodzi o NIP nabywcy). Zmiana ta jest – jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wprowadzającej tę zmianę – „reakcją na zaobserwowany nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe”.

Krok: czy faktura ma dokumentować sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej?

Wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika VAT lub podatnika podatku od wartości dodanej ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy faktura ma dokumentować sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej. W przypadku faktur dokumentujących sprzedaż, która nie jest zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej, wyłączenie to nie ma zastosowania.