Wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE

Wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE

Wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE

Procedura pozwala ustalić, czy w danym przypadku istnieją przesłanki do wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE.

Wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE naczelnik urzędu skarbowego naczelnik urzędu skarbowego nie istnieje przesłanka wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE istnieje przesłanka do wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT UE podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE czy podatnik złożył za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje VAT w ramach nowego JPK_VAT, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia? (!) czy podatnik przez  okres 3 kolejnych  miesięcy wbrew  obowiązkowi nie składał  informacji  podsumowujących? czy podatnik został wykreślony z rejestru podatników VAT na podstawie przepisów art. 96 ust. 6 i 8-9a u.p.t.u.? nie tak tak nie tak nie

Krok: podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE

Przepisy art. 97 ust. 15-16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., określają przypadki, gdy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT UE.

Krok: czy podatnik złożył za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje VAT w ramach nowego JPK_VAT, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia?

Jak stanowi art. 97 ust. 15 u.p.t.u., w przypadku gdy podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 u.p.t.u. (tj. deklaracje VAT w ramach nowego JPK_VAT), w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.