Klatka Jędrzej, Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r. do: 29 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych organ organ niespełnianie wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wykreślenie z rejestru naruszenie po raz drugi obowiązku z art. 9e ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g nieosiągnięcie poziomów wskazanych w art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 u.u.c.p.g. wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru wykreślenie z rejestru wpisanie przedsiębiorcy do rejestru wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności wydanie prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem trwałe zaprzestanie wykonywania działalności objętej wpisem

Krok: wpisanie przedsiębiorcy do rejestru

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną, wymagającą uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 9b i 9c u.u.c.p.g. Zobacz również: Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Krok:

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują zamknięty katalog okoliczności, które uzasadniają wykreślenie z rejestru. Okoliczności te wskazano w art. 9j ust. 1 i 2 u.u.c.p.g.