Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Autorzy:

Wykonalność postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym

Wykonalność postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym

Wykonalność postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym

W art. 521 k.p.c. odróżnia się skuteczność i wykonalność postanowień co do istoty sprawy. Przez wykonalność należy tutaj rozumieć wykonalność w drodze egzekucji. Skuteczność będzie natomiast polegać na wywołaniu przez postanowienie określonych w nim skutków prawnych.

Według art. 521 § 1 k.p.c. regułą jest, że postanowienie orzekające co do istoty sprawy staje się skuteczne, a jeżeli wymaga wykonania - także wykonalne, dopiero po uprawomocnieniu się. Wyjątkami są zaś przypadki, gdy postanowienie co do istoty sprawy staje się skuteczne lub także wykonalne zanim jeszcze się uprawomocni.

Krok: wydanie postanowienia co do istoty sprawy

Przepisy o rygorze natychmiastowej wykonalności wyroków nie znajdują odpowiedniego zastosowania odnośnie do postanowień co do istoty sprawy.

Krok: postanowienie wykonalne przed uprawomocnieniem

Przypadki wykonalności postanowień co do istoty sprawy przed ich uprawomocnieniem się przewidziane zostały w art. 578 § 1 k.p.c. (z tym że powrót do reguły wykonalności dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia następuje w przypadkach określonych w art. 579, 597 § 2 i art. 5985 § 4 k.p.c.) oraz w art. 603 § 3 i art. 6945 § 2 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację