Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Wykazywanie sprzedaży poza terytorium kraju w nowym JPK_VAT

Wykazywanie sprzedaży poza terytorium kraju w nowym JPK_VAT

Wykazywanie sprzedaży poza terytorium kraju w nowym JPK_VAT

Procedura pozwala czy, a jeżeli tak - jak wykazywać sprzedaż poza terytorium kraju w nowym JPK_VAT.

Krok: podatnik dokonuje sprzedaży poza terytorium kraju

W części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej nowego JPK_VAT podatnicy muszą, co do zasady, wykazywać dostawy towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Nie dotyczy to jednak całej poza terytorium kraju, a w przypadku sprzedaży poza terytorium kraju - sprzedaż wykazywana jest na dwa sposoby.

Krok: czy sprzedaż następuje w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju?

W stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2020 r. w deklaracjach VAT oraz w JPK_VAT nie wykazywano wartości dostaw towarów oraz świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności zarejestrowanej poza terytorium kraju (przy czym przez działalność gospodarczą zarejestrowaną poza terytorium kraju uznawano działalność wykonywaną w charakterze zarejestrowanego poza terytorium kraju, np. w charakterze podatnika zarejestrowanego w Niemczech czy we Francji). W mojej ocenie należy uznać, że podobnie jest obecnie (mimo że nie wynika to wprost z treści obowiązujących przepisów).