Wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego - OpenLEX

Zamajtys Krzysztof, Wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 23 września 2019 r.
Autor:

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Prezes Państwowej Agencji Atomistyki odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące otrzymanie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące jakie są skutki rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące? pracodawca pracodawca przygotowanie do wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące bez potrzeby zezwolenia wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące rozpoczęcie wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące otrzymanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące czy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia? otrzymanie odmowy zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące przygotowanie odpowiednich dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie tak pozytywne negatywne

Krok: rozpoczęcie wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 p.a., związanej z narażeniem na promieniowanie jonizującej wymaga zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Krok: czy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia?

Obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia nie podlegają rodzaje lub charakter działalności wskazany w  § 2 r.d.p.j.z. Działalność wskazana w § 3 r.d.p.j.z. może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. Pozostałe rodzaje lub charakter działalności, inny niż wskazany w § 2 i 3 r.d.p.j.z. podlega obowiązkowemu uzyskaniu zezwolenia.