Klimkiewicz-Deplano Katarzyna, Wydatki na reprezentację i reklamę a koszty uzyskania przychodów w CIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Wydatki na reprezentację i reklamę a koszty uzyskania przychodów w CIT

Wydatki na reprezentację i reklamę a koszty uzyskania przychodów w CIT

Wydatki na reprezentację i reklamę a koszty uzyskania przychodów w CIT

W procedurze omówiono kwestię wydatków na reprezentację i reklamę a możliwość zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki na reprezentację i reklamę a koszty uzyskania przychodów w CIT podatnik podatnik zakup żywności i napojów brak możliwości zaliczenia do kosztów zakup alkoholu udokumentowanie zaliczenie do kosztów poniesienie wydatku określenie celu poniesienia wydatku wydatki na reklamę wydatki na reprezentację usługi gastronomiczne zakup żywności stanowiący KUP zakup żywności stanowiący NKUP zakup alkoholu stanowiący KUP zakup alkoholu stanowiący NKUP właściwe niewłaściwe reklama reprezentacja usługi gastronomiczne zakup żywności i napojów zakup alkoholu usługi gastronomiczne stanowiące KUP usługi gastronomiczne stanowiące NKUP

Krok: poniesienie wydatku

Wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Istotne jest, aby ocena zachowania podatnika, kwalifikującego określony koszt jako koszt podatkowy, dokonywana była również z perspektywy związku tego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wiedzy o związkach przyczynowych, tj. w tym zakresie, że dany wydatek (koszt) może obiektywnie przyczynić się do realizacji pożądanego celu - osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła - co jednak oczywiście nie oznacza, że cel ten zostanie osiągnięty (zob. wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11).

Krok: określenie celu poniesienia wydatku

Wydatki na reklamę i promocję mają na celu zwiększenie przychodu firmy, dlatego, co do zasady, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Z drugiej strony istnieje ograniczenie, które nie pozwala na odliczenie kosztu, jeśli należy on do tzw. kosztów reprezentacji. Często jednak podatnicy borykają się z problemem ustalenia, jaki koszt podatkowy czy niepodatkowy stanowi dany wydatek, ponieważ granica między reklamą a reprezentacją jest dość płynna.