Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego

Wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego

Wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego

Procedura ma na celu wyjaśnienie zasad składania wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego.

Krok: wniesienie do sądu rejestrowego wniosku o wydanie zaświadczenia

Jeżeli sąd procesowy postanowieniem zezwolił na rejestrację połączenia, spółka - po uprawomocnieniu się postanowienia - może skierować wniosek do sądu rejestrowego o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego (stosownie do art. 51612 k.s.h.). Przepisy kodeksu spółek handlowych tego nie wymagają, jednak wydaje się, że - ze względów praktycznych - należałoby do wniosku o wydanie przez sąd rejestrowy zaświadczenia, o którym mowa w art. 51612 k.s.h., dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na rejestrację połączenia.

Krok: przyjęcie wniosku