Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 września 2019 r.
Autor:

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy

Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z wyjątkiem sytuacji, w której dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p.

Krok: śmierć pracodawcy

Przepis art. 632 k.p. stanowi, że z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z wyjątkiem sytuacji, w której dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p. W przypadku gdy stosunek pracy wygasa wskutek śmierci pracodawcy, powstaje problem, kto ma wystawić świadectwo pracy za zmarłego pracodawcę oraz do kogo pracownik powinien zwrócić się w tej sprawie.

Śmierć pracodawcy nie w każdym przypadku będzie powodowała bezwzględne wygaśnięcie stosunku pracy. W razie bowiem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 k.p.).

Krok: co dzieję się z istniejącymi stosunkami pracy?

Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z wyjątkiem sytuacji, w której dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p.