Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy - OpenLEX

Milczarek Kamila, Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 września 2019 r.
Autor:

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy

Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z wyjątkiem sytuacji, w której dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p.

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy pracodawca pracodawca treść świadectwa pracy pracownikom nie wydaje się świadectw pracy przejęcie zakładu pracy przekazanie świadectw pracy przekazanie świadectw pracy brak spadkobierców (!) ustanowiono  pełnomocnika śmierć pracodawcy co dzieję się z istniejącymi stosunkami pracy? wygaśnięcie stosunku pracy czy zmarły pracodawca pozostawił spadkobierców? są spadkobiercy

Krok: śmierć pracodawcy

Przepis art. 632 k.p. stanowi, że z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z wyjątkiem sytuacji, w której dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p. W przypadku gdy stosunek pracy wygasa wskutek śmierci pracodawcy, powstaje problem, kto ma wystawić świadectwo pracy za zmarłego pracodawcę oraz do kogo pracownik powinien zwrócić się w tej sprawie.

Śmierć pracodawcy nie w każdym przypadku będzie powodowała bezwzględne wygaśnięcie stosunku pracy. W razie bowiem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 k.p.).

Krok: co dzieję się z istniejącymi stosunkami pracy?

Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z wyjątkiem sytuacji, w której dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p.