Wiśniewski Paweł, Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze może być przeprowadzone w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym, ale także w sprawach z zakresu prawa pracy oraz podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Nakaz zapłaty oraz zarządzenia w postępowaniu upominawczym mogą zostać wydane przez referendarza sądowego (art. 3531 § 1 oraz art. 4971 § 3 k.p.c.).

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający ocena czy są podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wyznaczenie rozprawy badanie formalne pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym powód powód wniesienie pozwu o roszczenie pieniężne nie ma podstaw podstawy nie spełnia wymagań spełnia wymagania usunięte nieusunięte

Krok: wniesienie pozwu o roszczenie pieniężne

W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym właściwość rzeczowa sądu ustalana jest na ogólnych zasadach. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych właściwy jest więc sąd rejonowy, a gdy wartość przedmiotu sporu przekracza siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych właściwy jest sąd okręgowy (art. 17 pkt 4 k.p.c.).

Pozew podlega opłacie w wysokości ustalanej według zasad obowiązujących dla danego postępowania, tj. zwykłego (art. 13 u.k.s.c.) bądź z zakresu prawa pracy (art. 96 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 35 u.k.s.c.).

Krok: badanie formalne pozwu

Pozew w postępowaniu upominawczym musi spełniać ogólne wymagania pisma procesowego z art. 126 k.p.c. oraz ogólne wymagania pozwu z art. 187 k.p.c.

Natomiast jeżeli pozew jest złożony w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (art. 5052 k.p.c.) lub w sprawach wymienionych w art. 1871 k.p.c., powinien być sporządzony na urzędowym formularzu.

Ustawodawca nie wprowadził zaś żadnych szczególnych wymagań formalnych pozwu w postępowaniu upominawczym.