Wiśniewski Paweł, Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 6 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe może być przeprowadzone w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym, ale także w sprawach z zakresu prawa pracy oraz podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający ocena czy są podstawy do wydania nakazu zapłaty możliwa decyzja przewodniczącego wyznaczenie rozprawy skierowanie na posiedzenie niejawne celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym badanie formalne pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powód powód wniesienie pozwu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie ma podstaw podstawy nie spełnia wymagań spełnia wymagania usunięte nieusunięte

Krok: wniesienie pozwu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Pozew z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym wnosi się do sądu właściwego rzeczowo na ogólnych zasadach. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy, właściwy jest więc sąd rejonowy, a gdy wartość przedmiotu sporu przekracza siedemdziesiąt pięć tysięcy, właściwy jest sąd okręgowy (art. 17 pkt 4 k.p.c.).

Od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty należnej w danej sprawie (art. 19 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c.), z tym, że nie może ona wynosić mniej niż 30 złotych (art. 20 ust. 1 u.k.s.c.).

Krok: badanie formalne pozwu

Pozew w postępowaniu nakazowym musi spełniać ogólne wymagania pisma procesowego z art. 126 k.p.c. oraz ogólne wymagania pozwu z art. 187 k.p.c.

Natomiast, jeżeli pozew jest złożony w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (art. 5052 k.p.c.) lub w sprawach wymienionych w art. 1871 k.p.c., powinien być sporządzony na urzędowym formularzu.

Szczególnym wymaganiem formalnym pozwu w postępowaniu nakazowym jest konieczność dołączenia oryginału weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo wyciągu z ksiąg bankowych wraz z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty (art. 485 § 4 k.p.c.).