Łyjak Grzegorz, Wybór właściwej formy zatrudnienia w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, inne umowy o świadczenie usług, umowa agencyjna, umowa o dzieło)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 czerwca 2016 r.
Autor:

Wybór właściwej formy zatrudnienia w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, inne umowy o świadczenie usług, umowa agencyjna, umowa o dzieło)

Wybór właściwej formy zatrudnienia w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, inne umowy o świadczenie usług, umowa agencyjna, umowa o dzieło)

Wybór właściwej formy zatrudnienia w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, inne umowy o świadczenie usług, umowa agencyjna, umowa o dzieło)

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w prawie zobowiązań jest wyrażona w art. 353 k.c. zasada swobody umów. Zgodnie z nią strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. O tym, jaki stosunek w rzeczywistości łączy strony rozstrzygają warunki, w jakich praca jest wykonywana, a nie sama nazwa umowy, czy nawet zamiar stron w tym zakresie. Zgodnie z treścią art. 3531 k.c. strony mogą decydować, w pewnych granicach, o rodzaju nawiązywanego stosunku prawnego. O wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia, decydują zainteresowane strony, o tym jakiego wyboru dokonały decyduje ich zgodny zamiar, świadomy zamiar z chwili dokonywania czynności prawnej. Najczęściej spotykane w obrocie gospodarczym umowy cywilnoprawne to: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług oraz umowa agencyjna.

Wybór właściwej formy zatrudnienia w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, inne umowy o świadczenie usług, umowa agencyjna, umowa o dzieło) przedsiębiorca przedsiębiorca zawarcie umowy o dzieło zawarcie umowy agencyjnej przekazanie umowy zawarcie umowy o świadczenie usług przekazanie umowy przekazanie umowy podjęcie decyzji o zatrudnieniu osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej wybór formy zatrudnienia czy przedsiębiorca podpisuje umowę zlecenie? zawarcie umowy zlecenia przekazanie umowy tak nie nie nie

Krok: podjęcie decyzji o zatrudnieniu osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

Przedsiębiorca zamierzający zatrudnić osobę może podjąć decyzję o zatrudnieniu osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oczywiście pod warunkiem, że rodzaj pracy świadczonej w ramach umowy cywilnoprawnej daje tę możliwość. Należy podkreślić, że w określonych warunkach wymagane jest zawarcie umowy o pracę.

Uwaga!

Powyższe dotyczy również zatrudnienia cudzoziemców do pracy w Polsce lub przedsiębiorców delegujących do pracy za granicę

Krok: wybór formy zatrudnienia

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na podpisanie umowy cywilnoprawnej, to może wówczas podpisać jedną z czterech rodzajów umów: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa agencyjna.