Ćwikła Jaromir, Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autor:

Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji

Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji

Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji

Poniższy schemat prezentuje możliwości, jakie ma konsument w przypadku konieczności złożenia reklamacji. Należy pamiętać, że udzielenie gwarancji nie jest obligatoryjne, co w konsekwencji powoduje brak możliwości powołania się na nią w przypadku wykrycia wady towaru.

Krok: wybór podstawy prawnej reklamacji

Konsument ma zazwyczaj do wyboru dwa reżimy prawne, pozwalające mu na złożenie reklamacji: Ustawa o prawach konsumenta i gwarancja (jeżeli została udzielona). W pierwszym przypadku odpowiedzialność przedsiębiorcy jest obligatoryjna, natomiast w drugim ma charakter fakultatywny - akcydentalny. Wybór korzystniejszej podstawy prawnej złożenia reklamacji należy do konsumenta.

Zgodnie z art. 579 § 1 k.c., konsument może wykonywać uprawnienia reklamacyjne z tytułu braku zgodności towaru z umową niezależnie od postanowień gwarancji, a korzystanie z gwarancji nie wpływa na uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne

Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji konsument konsument wybór podstawy prawnej reklamacji reklamacja na podstawie gwarancji stwierdzenie istnienia wady rzeczy reklamacja na podstawie rękojmi za wady

Krok: reklamacja na podstawie rękojmi za wady

Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności towaru z umową mają umocowane są w Ustawie o prawach konsumenta. Jest to bezpłatne i obligatoryjne narzędzie, korzystające z szeregu sankcji wynikających z przepisów ustawy. Przedsiębiorca ma prawny obowiązek podporządkowania się reżimowi wynikającemu z ustawy.