Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji - OpenLEX

Ćwikła Jaromir, Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 grudnia 2014 r.
Autor:

Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji

Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji

Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji

Poniższy schemat prezentuje możliwości, jakie ma konsument w przypadku konieczności złożenia reklamacji. Należy pamiętać, że udzielenie gwarancji nie jest obligatoryjne, co w konsekwencji powoduje brak możliwości powołania się na nią w przypadku wykrycia wady rzeczy.

Krok: wybór podstawy prawnej reklamacji

Konsument ma zazwyczaj do wyboru dwa reżimy prawne, pozwalające mu na złożenie reklamacji: Kodeks cywilny i gwarancja (jeżeli została udzielona). W pierwszym przypadku odpowiedzialność przedsiębiorcy jest obligatoryjna, natomiast w drugim ma charakter fakultatywny - akcydentalny. Wybór korzystniejszej podstawy prawnej złożenia reklamacji należy do konsumenta.

Zgodnie z art. 579 § 1 k.c., konsument może wykonywać uprawnienia reklamacyjne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od postanowień gwarancji, a korzystanie z gwarancji nie wpływa na uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. I ACa 1382/13, LEX nr 1466838).

Wybór podstawy prawnej złożenia reklamacji konsument konsument wybór podstawy prawnej reklamacji reklamacja na podstawie gwarancji stwierdzenie istnienia wady rzeczy reklamacja na podstawie rękojmi za wady

Krok: reklamacja na podstawie rękojmi za wady

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy ma umocowanie w Kodeksie cywilnym. Jest bezpłatna i obligatoryjna oraz może korzystać z szeregu sankcji wynikających z przepisów kodeksowych. Przedsiębiorca ma obowiązek podporządkowania się reżimowi wynikającemu z rękojmi.