Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wybór podmiotu, na który zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia

Wybór podmiotu, na który zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia

Wybór podmiotu, na który zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia

Grzywna w celu przymuszenia zwykle jest nakładana na zobowiązanego, ponieważ w większości przypadków zobowiązany jest równocześnie podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za niewykonywanie egzekwowanego obowiązku. W szczególnych przypadkach odpowiedzialność taką ponosi inny podmiot - obok lub zamiast zobowiązanego. Zadaniem organu egzekucyjnego jest ustalenie, na kogo w konkretnej sytuacji zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia.

Krok: przystąpienie do wyboru podmiotu, na który zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia

Organ egzekucyjny musi dokonać wyboru podmiotu, na który zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia. Zwykle grzywna ta jest nakładana na zobowiązanego, ale może być nałożona także na inne podmioty. Możliwe są następujące opcje:

1. grzywna zostaje nałożona wyłącznie na zobowiązanego;

2. grzywna zostaje nałożona wyłącznie na ustawowego przedstawiciela zobowiązanego;

3. grzywna zostaje nałożona na zobowiązanego oraz na osobę odpowiedzialną u zobowiązanego za wykonywanie obowiązków danego rodzaju;

4. grzywna zostaje nałożona wyłącznie na osobę odpowiedzialną u zobowiązanego za wykonywanie obowiązków danego rodzaju.

Krok: czy zobowiązanym jest osoba fizyczna działająca przez ustawowego przedstawiciela?

Osoba fizyczna działająca przez ustawowego przedstawiciela nie może, co do zasady, osobiście brać udziału w postępowaniu egzekucyjnym i wykonywać obowiązku, ponieważ nie posiada ona zdolności do czynności prawnych. Za osobę taką działa jej ustawowy przedstawiciel i ponosi on odpowiedzialność za niewykonanie obowiązku. W tym stanie rzeczy grzywnę w celu przymuszenia nakłada się na ustawowego przedstawiciela takiej osoby. Ustawowy przedstawiciel zobowiązanego będzie bardziej skłonny do wykonania egzekwowanego obowiązku w imieniu zobowiązanego, jeżeli to on, a nie zobowiązany, będzie musiał ponieść finansowy ciężar grzywny w celu przymuszenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację