Wybór opodatkowania według skali podatkowej (zasady ogólne) - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Wybór opodatkowania według skali podatkowej (zasady ogólne)

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Wybór opodatkowania według skali podatkowej (zasady ogólne)

Wybór opodatkowania według skali podatkowej (zasady ogólne)

Wybór opodatkowania według skali podatkowej (zasady ogólne)

Zasady ogólne (skala podatkowa), to forma opodatkowania dostępna dla wszystkich podatników. Procedura dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych.

Wybór opodatkowania według skali podatkowej (zasady ogólne) CEIDG CEIDG przyjęcie zgłoszenia przekazanie informacji do US podatnik podatnik dokonanie wyboru zasad ogólnych rozpoczęcie działalności gospodarczej okres rozliczeniowy rodzaj zaliczek wybór ksiąg złożenie wniosku wypełnienie obowiązków zgłoszeniowych

Krok: rozpoczęcie działalności gospodarczej

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) polega na obliczeniu podatku od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania) - obliczenia dokonuje się według skali podatkowej. W Polsce obowiązuje skala progresywna - przekroczenie progu oznacza większy podatek od nadwyżki.

Zasady ogólne są dostępne dla wszystkich.

Krok: okres rozliczeniowy

Podatek na zasadach ogólnych może być opłacany w systemie miesięcznym lub kwartalnym.

Wyboru formy opodatkowania dokonuje się na druku CEIDG-1.