Musiał Krzysztof J., Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych skutkuje koniecznością naliczania podatku od przychodów, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, forma ta jest opłacalna tam, gdzie koszty stanowią jak najmniejszy odsetek przychodów. Procedura dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych.

CEIDG CEIDG przyjęcie zgłoszenia przekazanie informacji do US podatnik podatnik złożenie wniosku (!) dokonanie  wyboru ryczałtu rozpoczęcie działalności gospodarczej rodzaj działalności konieczność wyboru innej formy opodatkowania działalność a stosunek pracy świadczenie usług na rzecz pracodawców okres rozliczeniowy uprawnia do ryczałtu nie uprawnia do ryczałtu ten sam zakres inny zakres tak nie

Krok: rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na opłacaniu podatku według zazwyczaj niższej stawki niż przy zasadach ogólnych, ale bez uwzględniania kosztów uzyskania.

Krok: rodzaj działalności

Ryczałt jest dostępny dla wszystkich, z wyjątkiem podatników wykonujących niektóre rodzaje działalności (np. niedostępny jest dla aptekarzy i właścicieli kantorów wymiany walut). Z dniem 1.01.2021 r. został uchylony załącznik nr 2 do ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.), a tym ryczałt stał się bardziej powszechny.