Musiał Krzysztof J., Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego

Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego

Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego

Procedura ma na celu zaprezentowanie zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Procedura dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych.

CEIDG CEIDG przekazanie informacji do US przyjęcie zgłoszenia podatnik podatnik okres rozliczeniowy rodzaj zaliczek wybór ksiąg dokonanie wyboru podatku liniowego rozpoczęcie działalności gospodarczej konieczność wyboru innej formy opodatkowania (!) działalność  a stosunek pracy złożenie wniosku świadczenie usług na rzecz pracodawców ten sam zakres inny zakres tak nie

Krok: rozpoczęcie działalności gospodarczej

Opodatkowanie w formie podatku liniowego polega na zastosowaniu do dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania) stawki niezależnej od wielkości tego dochodu - w Polsce obowiązuje w tym zakresie stawka 19%.

Krok: (!) działalność a stosunek pracy

Podatnik, który w danym roku podatkowym wykonywał lub wykonuje w ramach działalności gospodarczej czynności, które w tym roku wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, powinien uważać na rzecz kogo świadczy usługi.

Uwaga! Ryzyko: Nie wystarczy inaczej nazwać wykonywaną usługę. Organy podatkowe mogą dowodzić, że mimo innej nazwy mamy do czynienia z tą samą usługą, jeżeli wykonywane czynności są tożsame.